Aqua Koi Hotline: 0329819568

Aqua Koi Tìm kiếm
Aqua KoiTài khoản

Combo Xử Lý Môi Trường Bể Cá

Mô tả đang cập nhật

Nuôi KOI đồng nghĩa với nuôi nước. Việc duy trì chất lượng nước tốt, ổn định, phù hợp cho sinh trưởng và khoe sắc của KOI là vô cùng quan trọng. Để có môi trường nước tốt, bể nuôi cần được duy trì một mật độ các vi khuẩn có lợi nhất định định kèm những chất ổn định, kiểm soát chất lượng nước, như: Chất hấp thụ khí độc phát sinh trong ao. Chất khoáng giúp tăng độ cứng của nước, tạo hình thể cân đối, ổn định pH..., ngoài ra chất khoáng còn góp phần làm nổi bật, tăng mầu sắc của KOI.

PROBIO AQUA cung cấp các probiotics (Bacillus megaterium,  Bacillus lincheniformis, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis), các chủng vi sinh sẽ phân hủy chất hữu cơ, làm sạch nước, hạn chế phát triển của tảo...

AQUA - YUCCA POWDER cung cấp Saponin giúp hấp thu khí độc H2S, NH3, NO2 và các chủng probiotics (Bacillus megaterium,  Bacillus lincheniformis, Bacillus pumilus) thêm nấm men Saccharomyces serevisiae góp phần ổn định chất lượng nước.

AQUA - CLEAN chứa các chất EDTA, Sodium thiosulfate, Sodium Lauryl Sulfate có tác dụng giảm độ nhớt và váng bọt, kết tủa kim loại nặng... làm sạch nước và tăng Oxy cho bể nuôi.